Kaliteniz Kontrol Altında

Kurmuş olduğumuz kalite kontrol laboratuvarında tüm boru analizleri gerçekleştirilir. Böylelikle boruları kullanmadan önce, daha yolun başında oluşacak aksaklıklar ortadan kaldırılır. Hatalı ürünler tespit edilerek imha edilir.

 • Boyut Kontrolü ve İşaretleme
 • Sıkıştırma
 • Basınç
 • Darbe
 • Bükme
 • Deformasyon Mukavemeti
 • ESCR
 • Erime Akış Hızı
 • Yoğunluk
 • Pigment Dağılımı
 • Çekme ve Kopma
 • Isıl Dayanım
 • Genleşme

Bu testler kurum/firma şartnamelerinde belirtilen standart ve metotlarla, kalibrasyonlu cihazlarımızla gerçekleştirilmektedir.